Här fanns tidigare den personliga bloggen Sojkas framtid. Den finns nu på https://blogg.alltforforaldrar.se/sojka/.

Barnuppfostran

Barnuppfostran, att uppfostra ett barn, det är något som kan se olika ut. Det finns olika sätt och skolor på hur det ska göras. Alla är mer eller mindre rätt. Men synen på den beror mycket på kultur, arv, social ställning, ålder och många andra faktorer. I andra länder är aga som uppfostringsmetod tillåten, medan det är förbjudet i Sverige.

Idag är det många forskare som säger att barn ska mötas med respekt och bli lyssnade till. Det innebär att man som vuxen och förälder ska fostra sina barn till att bli fria, självständiga individer. Dock är de allra flesta överens om att man ska sätta gränser för barnet. Barn idag mår bra av att ha tydliga rutiner och regler.

Sätta gränser för barnen

Det är viktigt att man som förälder sätter tydliga gränser för sina barn. Om man ger ett barn total frihet, så kommer barnet i längden inte att må bra av det. Gränser och regler mår de bra bra av, även om de kommer att försöka tänja på dem. 

Ett bra sätt är att leva som man lär. Det eftersom att barnen oftast gör som vi gör. Dessutom är det ofta våra negativa beteenden de tar efter. 

Använd inte ordet om

Ett ord många föräldrar tar till alldeles för ofta, är ordet om. Detta sker oftast när det är konflikter. Som att du som förälder säger att OM du inte städar ditt rum nu, så får du inget godis på lördag. Det blir som ett hot och detta hot tar barn som en utmaning. De tar det som en möjlighet att testa sina gränser. Det är bättre att säga det du vill säga på ett bra sätt. Så istället för att säga, OM du kastar den bollen kan rutan gå sönder, så säger du Kom så ska jag visa dig vart du kan kasta bollen utan att något kan gå sönder. Fortsätt sedan förklara varför det inte är bra om något går sönder. 

En sak många föräldrar funderar på, är detta med "skärmtid". Hur länge ska barn få sitta vid tv, dator och surfplatta? Som små kan det vara bra att begränsa tiden, men när de blir äldre så kan det bli ett intresse. Kanske de börjar med e-sport och blir en av de bästa!